Obróbka plastyczna metali

0
938

Metale to pierwiastki chemiczne o specyficznych właściwościach fizycznych i chemicznych. Wszystkie z nich są dobrymi przewodnikami elektryczności i ciepła, są nieprzezroczyste i dobrze odbijające światło. Większość z nich jest kowalnych, dzięki temu można je obrabiać na zimno. Z kolei inne są ciągliwe.

Metody stosowane w plastycznej obróbce metali

Plastyczna obróbka metali poprzez wywieranie nacisku przy pomocy odpowiednich narzędzi pozwala na zmianę ich kształtu. Obrabiany przedmiot z metalu zmienia się tylko swój kształt, ale także właściwości mechaniczne. Do obróbki plastycznej metali można stosować trzy metody. Są to:

 • obróbka na gorąco;
 • na zimno;
 • na półgorąco.

Metale mogą być:

 • walcowane;
 • ciągnione;
 • tłoczone;
 • kute;
 • wyciskane.

Tłoczenie metali

Proces ten może odbywać się na gorąco lub na zimno. W ten sposób kształtuje się i tnie metalowe taśmy oraz blachy. Do tłoczenia stosowane są przyrządy nazywane tłoczniami. Proces tłoczenia odbywa się na prasach hydraulicznych lub mechanicznych. Proces tłoczenia metali może obejmować:

 • łączenie;
 • cięcie;
 • kształtowanie.

Zdecydowanie najczęściej tłoczenie metali odbywa się na zimno.

Cięcie metali

To proces, który polega na rozdzielaniu materiałów metalowych. Można do niego zaliczyć:

 • rozcinanie i nacinanie;
 • wycinanie;
 • odcinanie;
 • okrawanie;
 • dziurkowanie.

Po zakończeniu procesu cięcia metali uzyskuje się pożądany kształt obrabianego przedmiotu.

Kucie metali

To jedna z najstarszych metod obróbki plastycznej metali. Może być przeprowadzana na zimno lub na gorąco. Wybierając tę metodę obróbki można nie tylko nadać pożądany kształt, ale także poprawić właściwości mechaniczne materiałów metalowych. Metale mogą być kute ręcznie lub maszynowo. Współcześnie ręczna metoda odchodzi już do przeszłości.

Walcowanie

W chwili obecnej walcowanie jest najczęściej stosowaną metodą obróbki plastycznej metali. Materiałem, z którego powstają metalowe półfabrykaty są w tym przypadku wlewki. Powstają z nich:

 • blachówki – to półprodukt, który wykorzystywany jest do walcowania blach cienkich;
 • kęsiska płaskie – wyróżniają się prostokątnym przekrojem;
 • kęsiska mające przekrój kwadratowy;
 • kęsy płaskie i okrągłe.

Z walcowanych półproduktów powstają między innymi: rury, kształtowniki, taśmy, cienkie i grube blachy. Zdecydowanie najczęściej wybieraną metodą jest walcowanie na gorąco. Tylko taśmy i blachy powstają metodą walcowania na zimno.

Ciągnienie

Metoda ta służy do otrzymywania rur, drutów i prętów. Może odbywać się na zimno lub na gorąco. Proces ten odbywa się mechanicznie ma maszynach nazywanych ciągarkami.

 

Odwiedź stronę sponsora: http://nitrid.eu