Na poziom ludzkiego życia wpływa wiele czynników. Jakie to czynniki i czym właściwie jest poziom życia, o którym tak często można usłyszeć w mediach?
Poziomem życia zwykło się określać dostępną ilość dób przypadających na jednego mieszkańca. Tu w ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost. Jeszcze nie tak dawno komputer lub samochód były produktami, na które nie każdy mógł sobie pozwolić, zaś ich posiadanie świadczyło o zamożności. Dziś komputer obecny jest już praktycznie w każdym domu, zaś i samochodów na naszych drogach pojawia się coraz więcej. Pomiędzy poszczególnymi regionami świata oraz społeczeństwami istnieje jednak znaczna różnica dotycząca poziomu życia.

Są kraje, w których posiadanie własnego domu i samochodu nie jest zjawiskiem niezwykłym. Nadal jednak na świecie istnieją regiony bardzo biedne, w których o takich wygodach można zapomnieć. Są kraje, w których zjawiskiem normalnym jest głód oraz skrajna nędza. Można tu zaliczyć słabo rozwinięte kraje Trzeciego Świata oraz „czwartego świata” – bo i takie pojęcie pojawia się coraz częściej. Duże zróżnicowanie w poziomie życia widoczne jest jednak nie tylko pomiędzy poszczególnymi rejonami świata. Nawet w bogatych państwach nie brak ludzi, którzy żyją bardzo skromnie, a często balansują na granicy skrajnej nędzy. Takie kontrasty można obserwować i w Stanach Zjednoczonych, i w Polsce.

Za wskaźniki poziomu życia zwykło przyjmować się takie kwestie, jak: ilość spożywanej żywności oraz wyposażenie obecne w poszczególnych gospodarstwach domowych. Są to jednak wskaźniki dość mylne.
Najbardziej wiarygodnym sposobem na określenie faktycznego poziomy życia mieszkańców danego kraju jest zatem PKB, czyli Produkt Krajowy Brutto. To nic innego, jak wartość produkcji w kraju przeliczana na jednego mieszkańca. Co z kolei wpływa na poziom życia poszczególnych jednostek?
Podstawowe znaczenie ma tu dochód. Im wyższy – tym wyższy poziom życia. Warto jednak pamiętać, że często spotkać sytuacje w których – mimo zbliżonych dochodów – sytuacja majątkowa poszczególnych osób jest różna.