Jak działa Forex?

0
825

Forex jest rynkiem, na którym przeprowadzane są transakcje walutowe. Jego działanie różni się od CFD.

Wśród różnic są:

Zakres zasięgu rynków: CFD daje dostęp do wielu różnych rynków włączając indeksy, akcje, forex, towary, obligacje, stopy procentowe. Forex umożliwia korzystanie aż z kilkudziesięciu par walut.

Platformy transakcyjne: W City Index możliwy jest dostęp do kilku platform
Prowizje: W CFD prowizje transakcyjne pobierane są tylko od transakcji na rynkach akcyjnych. Na rynku Forex gra się spreadami.
Stop Loss Gwarantowany: Ta opcja możliwa jest tylko na platformie CFD. Na rynku Forex stosuje się zlecenia stop loss, które ograniczają potencjalne straty.
Wielkości transakcyjne: Inne są jednostki transakcji na CFD, a inne na Forex. Prosimy zapoznaj się z tabelą poniżej.
Poziom Dźwigni: W City Index można realizować transakcje na Forex wybierając lewar pomiędzy 20:1 a 100:1.
Wyliczenie Depozytu Zabezpieczającego/Lewara: Na rynku Forex wartości są podawane w procentach.

Na stronie mentora Forex Vladimira Ribakova dowiesz się więcej o podstawach handlu na giełdzie Forex.
Każda transakcja walutowa przeprowadzana jest w walucie bazowej. Ta wielkość jest jakością, którą inwestor może kupić lub też sprzedać na rynku. Oto przykład: inwestor zamierza kupić USD/CAD ponieważ uznał, że dolar amerykański umocni się (zyska) w stosunku do dolara kanadyjskiego. Decyduje się kupić 100.000 np. po 0,9900. Dla każdego wzrostu USD/CAD o 0,0001, zyskuje 0,0001 x 100.000.
Nominalna wartość transakcji wynosi 99.000 dolarów kanadyjskich (100.000 x 0,9900).

Transakcje Forex

Dla Forex przeprowadzana jest kalkulacja wartości depozytu zabezpieczającego pobieranego pod transakcję jest inna niż w CFD. Każda transakcja walutowa jest zawierana z ustalanym przez inwestora współczynnikiem dźwigni np. 100:1.
Współczynnik dźwigni jest ważny – odgrywa rolę w wyliczeniu wartości depozytu. Inwestor zyskuje większą kontrolę nad transakcjami. Oto przykład: inwestor zamierza nabyć 10.000 GBP/USD. Kurs to 1,5850. Inwestor dycyduje się na lewar 100:1. Z rachunku zostanie pobrany depozyt o wartości 158,50 USD (10.000 x 1,5850 / 100). Jeżeli zdecyduje się na dźwignię 100:1, to depozyt zabezpieczający wyniesie 158,50 USD (10.000 x 1,5850 / 100).